Images
Images
Images

Välkommen till Cronholm Gårdar

Cronholm Gårdar är specialiserat på förmedling av jord- och skogsbruksfastigheter samt rådgivning av agrar och ekonomisk karaktär och har södra och mellersta Sverige som arbetsfält.
Våra medarbetare representeras av yrkesgrupper som lantmästare, agronom, ekonom och fastighetsmäklare och har samtliga den praktiska och teoretiska erfarenhet av jord- och skogsbruk vilket ger en hög kompetensnivå i vår yrkesutövning.

Cronholm Gårdar ingår i Mäklarefirman A. Cronholm AB, grundad 1918, vilket borgar för yrkeskunnighet, förtroende och ett unikt kontaktnät.